vykop
         Firma používa vlastné stroje:

 JCB 3CX
     30€ bez DPH /hodina

 
a JCB 4CX
     35 € bez DPH /hodina
  
a búracie kladivo Hamer Master 360
    40 € bez DPH /hodina

 
a Výkopové lopaty 35, 40, 60, 80cm
 
a  Paletové vidly
 
” ” ”

” ” ”

” ” ”

” ” ”

” ” ”


Copyright © 2008   Radovan Prelec | design by inat s.r.o | Zahori.sk | Admin